Părerea Dvs chiar contează!

Nu cerem datele personale, deoarece avem nevoie de un feedback obiectiv, direct și la temă. 

Părerea Dvs exprimată sincer va aduce doar plusuri:

1. Antrenorii pot primi o critică obiectivă și posibilitatea de a se autosesiza.

2. TRACIA devine mai bună.

3. Copilul Dvs are parte de antrenamente plăcute și eficiente.

4. Dvs deveniți mai siguri de faptul că ați ales școala potrivită de fotbal.

Alegeți și evaluați pe rând antrenorii care se ocupă cu grupa copilului Dvs.

Nicolai Dambrauscas
Daniel Anani
Ion Grigorașenco